Announcement of personnel changes

2022.02.18

Mitsui Chemicals, Inc.

Member of the Board,
Corporate Auditor

Representative Director,
Member of the Board
TANNOWA Tsutomu
HASHIMOTO Osamu
YOSHINO Tadashi
Member of the Board MATSUO Hideki
NAKAJIMA Hajime
BADA Hajime
YOSHIMARU Yukiko
MABUCHI Akira
Corporate Auditor ISAYAMA Shigeru
KUBO Masaharu
SHINBO Katsuyoshi
TOKUDA Shozo
FUJITSUKA Mikio